HAKKIMIZDA

Amaç

Bu programın amacı; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır. CoBiT programından yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilere «Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Yüksek Lisans» diploması; doktora derecesi ile mezun olan öğrencilere «Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Doktora» diploması verilir.

Misyon

Mekânsal düşünme yetenekleri gelişmiş, mekânsal veri/bilgiyi fark eden, üst düzeyde algılayan, üretilmiş mekânsal veri/bilgiyi diğer tüm bilgilerle ilişkilendirebilen, kullanıma ve analize hazırlayabilen, etkin olarak kullanabilen, paylaşabilen ve yönetebilen; disiplinler arası ve çok disiplinli ekiplerle çalışma deneyimine sahip, mekânsal bilişim projeleri geliştirebilen mezunlar yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve Uluslararası düzeyde Coğrafi Bilgi Teknolojileri alanında farklı disiplinlerde uzmanlığı olan öğrencileriyle saygın ve etkin bir lisansüstü eğitim-öğretimini araştırma ve geliştirme odaklı yürütmek.

Araştırma Alanları

Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin yer aldığı bütün disiplinler çalışma alanına girerken, temel araştırma alanları CBS analizleri, analiz algoritmaları, yazılım geliştirme, mekansal veritabanı tasarımı, CBS veri altyapısı vb. konulardır.