KAYIT KOŞULLARI

Kimler Başvurabilir?

Program, Mühendislik eğitimi veren Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik  ve Elektronik  Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Matematik  Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik  Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Uzay  Mühendisliği, Orman/Peyzaj  Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İşletme  Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Deniz  Ulaştırma ve  İşletme  Mühendisliği bölümleriyle birlikte ilgili fakültelerin Şehir ve  Bölge Planlama, Peyzaj, Mimarlık, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarına açıktır.

Kimler Başvuramaz?

Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Coğrafya, Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümü mezunları dışındaki mezunlarına kapalıdır. Edebiyat fakültelerinin Coğrafya, Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümü mezunları dışındaki mezunlarına kapalıdır. Açık öğretim ve Eğitim Fakülteleri mezunları öğrencilerine kapalıdır.

Başvuru Koşulları

ALES: Yüksek Lisans için Eşit Ağırlıklı 60 ve üzeri (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE minimum 150), Doktora için Eşit Ağırlıklı 65 ve üzeri olmalıdır. (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE minimum 151).